Historia

Zespół „Głogowianie” istnieje od ośmiu lat. Nasze pierwsze próby rozpoczęły się w lipcu 2009 roku. Zespół tworzy 9 par tanecznych, w większości są to pary małżeńskie, które pochodzą ze wsi Głogowa. Najstarszym członkiem zespołu, obecnie na artystycznej emeryturze, jest Pan Józef Golonka – liczy sobie 80 lat. Wykonujemy tańce narodowe, wielkopolskie, lubelskie, kaszubskie oraz mieszczan cieszyńskich. Dorobek „Głogowian” prezentowany jest na wielu imprezach plenerowych w Wielkopolsce i całym kraju.

Prezentujemy folklor radosny i kolorowy. Pomoc wykwalifikowanych choreografów i etnografów pozwala nam zaprezentować autentyczne w swym wyrazie widowiska.